Yhteistyö

Yritysyhteistyö on olennainen osa työtämme. Keskustelemme yritysten kanssa niiden työvoimatarpeista ja mahdollisuuksista tarjota työnhakijoillemme osa- tai täysiaikaisia työtehtäviä, työkokeilupaikkoja sekä oppisopimusmahdollisuuksia.

Teemme tiivistä yhteistyötä myös oppilaitosten kanssa erilaisten koulutusmahdollisuuksien selvittämiseksi. Opiskelun ei aina tarvitse olla täysipäiväistä. Työn ohessa on helppo suorittaa osatutkintoja ja oppisopimuksessa opiskelu tapahtuu pääosin työpaikalla.

Järjestämme yhdessä yhteistyökouluttajiemme kanssa myös hankkeen asiakkaille maksuttomia korttikoulutuksia, esimerkiksi työturvallisuuskortti- ja hygieniapassikoulutuksia.

Työvoimapoliittisten koulutusten osalta teemme tiivistä yhteistyötä TE-toimiston kanssa.